Projekt „Po pierwsze Rodzina” realizuje zadania

Projekt „Po pierwsze Rodzina” realizuje zadania

Warsztaty nt.: Budowanie relacji małżeńskich w oparciu o język miłości i pokonywanie trudności. Warsztaty nt.: Budowanie relacji rodzic – dziecko. Warsztaty dla rodziców nt.: Jak budować właściwe relacje z dzieckiem? Spotkania dla małżonków nt.: Budowanie relacji...
Wręczenie nagród

Wręczenie nagród

Wręczenie nagród konkursu plastycznego i literackiego w Sanktuarium św. Józefa Komisja konkursowa po zapoznaniu się z pracami, dokonała ich oceny i przyznała 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii. Wręczenie nagród odbyło się 2 grudnia w Dzień Świętości Życia, w...
Wyniki konkursu

Wyniki konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego i plastycznego Na konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu Diecezja Kaliska pt. „Rodzina Ulmów jest dla mnie i mojej rodziny…”, ogłoszony przez Fundacja Custos Bonorum wpłynęło:29 prac literackich.64 prace plastyczne....
Warsztaty dla małżonków

Warsztaty dla małżonków

Warsztaty dla małżonków „Budowanie relacji małżeńskich w oparciu o język miłości i pokonywanie trudności.” To 16 godzinne spotkania w cyklach 4 x 4 godziny skierowane do małżonków diecezji kaliskiej. Zajęcia odbywać się będą w: Kaliszu, Ostrowie...
Rekolekcje ze Świętą Rodziną

Rekolekcje ze Świętą Rodziną

Rekolekcje ze Świętą Rodziną. W dniach od 6 do 8 października 2023 r. w Ośrodku Wypoczynkowo Rekolekcyjnym PASCHA w Przedborowie, odbywały się rekolekcje dla doradców życia rodzinnego diecezji kaliskiej. Rekolekcje prowadził ks. Rafał zastępca diecezjalnego...