1. Warsztaty nt.: Budowanie relacji małżeńskich w oparciu o język miłości i pokonywanie trudności.
 2. Warsztaty nt.: Budowanie relacji rodzic – dziecko.
 3. Warsztaty dla rodziców nt.: Jak budować właściwe relacje z dzieckiem?
 4. Spotkania dla małżonków nt.: Budowanie relacji małżeńskich w oparciu o język miłości i pokonywanie trudności.
 5. Stworzenie podstrony.
 6. Opracowanie 12 scenariuszy spotkań z zeszytami ćwiczeń.
 7. Przygotowanie i wydanie 50 szt. publikacji oraz 80 szt. zeszytów ćwiczeń.
 8. Opracowanie i wydanie 8 filmików edukacyjnych promujących wartość macierzyństwa, ojcostwa, małżeństwa i rodziny.
 9. Spotkania dla Młodych ludzi przygotowujących się do małżeństwa i założenia rodziny w oparciu o przygotowane scenariusze i filmiki.
 10. Opracowanie i opublikowanie plakatu pt.: Rodzina największym darem i zadaniem
 11. Diecezjalny konkursu nt.: Rodzina Ulmów jest dla mnie i mojej rodziny…
 12. Stworzenie logotypu fundacji i projektu