Konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Fundacja Custos Bonorum
ogłasza konkurs na pracę literacką i pracę plastyczną dla uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie Diecezji Kaliskiej pt.:„ Rodzina Ulmów jest dla mnie i dla mojej rodziny … ”

Jak budować właściwe relacje z dzieckiem ?

16 godzinne warsztaty skierowana do rodziców.

Warsztaty - Jak budować więzi z dzieckiem

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Kaliskiej

Chcąc zawrzeć sakramentalny związek małżeński warto się właściwie przygotować – żeby decyzja była świadoma i dobrowolna.

Po pierwsze Rodzina !

Przygotowanie

Katechezy przedślubne są tzw. przygotowaniem bezpośrednim do zawarcia sakramentu małżeństwa i stwarzają okazję do pogłębienia relacji między narzeczonymi oraz pomiędzy narzeczonymi a Bogiem. Każda para narzeczonych, chcąca zawrzeć sakramentalny związek małżeński, zobowiązana jest ukończyć 12 katechez  przedślubnych.

Narzeczeni zobowiązani są  również do odbycia przed ślubem co najmniej czterech  spotkań w Poradni Rodzinnej, zgodnie z Instrukcją duszpasterską.

„Narzeczeństwo jest czasem poważnej pracy nad miłością: pracy wspólnej, zaangażowanej, zmierzającej do głębi. Jest to czas stopniowego odkrywania siebie nawzajem: mężczyzna uczy się kobiety, poznając tę konkretną kobietę, zaś kobieta uczy się mężczyzny, poznając tego konkretnego mężczyznę. Jest to piękny trud, którego wymaga sama miłość”.

Papież Franciszek

Katechezy przedślubne w roku 2023

Lista katechez przeprowadzanych w naszej diecezji. Ułożona ułożona chronologicznie

Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili.

ks. Jan Twardowski

Modlitwa

Modlitwa o dobrego męża

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy! Na progu dojrzałego i samodzielnego życia zwracam się do Ciebie o pomoc w podjęciu trudnej decyzji małżeństwa i wyboru odpowiedniego męża. Świadomość, że sama Najświętsza Maryja Panna – Matka Syna Bożego, znalazła w Tobie najlepszego towarzysza życia i wiernego Oblubieńca, sprowadza mnie dziś w tej sprawie do Ciebie. Proszę Cię o łaskę dobrego męża, wiernego towarzysza życia, z którym mogłabym się związać węzłem sakramentalnej łaski, założyć rodzinę Bogiem silną, dzielić losy w powodzeniu i niedoli, we wzajemnym zrozumieniu, szacunku, miłości i poświęceniu oraz budować szczęście życia rodzinnego na zasadach Ewangelii. Amen.

 

Modlitwa o dobrą żonę

Święty Józefie, przeczysty Oblubieńcze  Bogarodzicy Maryi, Bóg -uczynił Cię najszczęśliwszym małżonkiem, dając Ci za towarzyszkę życia Najświętszą i Niepokalaną Dziewicę, Matkę samego Boga. Przez piękno i świętość Twojego życia stałeś się Patronem wszystkich małżonków. Proszę Cię o szczęśliwy wybór i łaskę dobrej, wiernej, roztropnej i świętej żony, której mógłbym powierzyć moje życie i złączyć się z nią mocą łaski sakramentalnej małżeństwa. Uproś jej mądrość życia, szerokość serca, pobożność, aby promieniowała dobrocią i kształtowała życie rodziny według zamysłu Przedwiecznego. Amen.