Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Kaliskiej

Chcąc zawrzeć sakramentalny związek małżeński warto się właściwie przygotować – żeby decyzja była świadoma i dobrowolna.

Przygotowanie

Katechezy przedślubne są tzw. przygotowaniem bezpośrednim do zawarcia sakramentu małżeństwa i stwarzają okazję do pogłębienia relacji między narzeczonymi oraz pomiędzy narzeczonymi a Bogiem. Każda para narzeczonych, chcąca zawrzeć sakramentalny związek małżeński, zobowiązana jest ukończyć 12 katechez  przedślubnych.

Narzeczeni zobowiązani są  również do odbycia przed ślubem co najmniej czterech  spotkań w Poradni Rodzinnej, zgodnie z Instrukcją duszpasterską.

„Narzeczeństwo jest czasem poważnej pracy nad miłością: pracy wspólnej, zaangażowanej, zmierzającej do głębi. Jest to czas stopniowego odkrywania siebie nawzajem: mężczyzna uczy się kobiety, poznając tę konkretną kobietę, zaś kobieta uczy się mężczyzny, poznając tego konkretnego mężczyznę. Jest to piękny trud, którego wymaga sama miłość”.

Papież Franciszek

Katecheza przedślubna

Katechezy dla narzeczonych w formie stacjonarnej

Rejonowe Poradnie Rodzinne

Spis Rejonowych Poradni Rodzinnych

Parafialne Poradnie Rodzinne

Lista dodatkowych poradni

Katechezy przedślubne w roku 2023

Lista katechez przeprowadzanych w naszej diecezji. Ułożona ułożona chronologicznie

 

Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili.

ks. Jan Twardowski

Modlitwa

Modlitwa o dobrego męża

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy! Na progu dojrzałego i samodzielnego życia zwracam się do Ciebie o pomoc w podjęciu trudnej decyzji małżeństwa i wyboru odpowiedniego męża. Świadomość, że sama Najświętsza Maryja Panna – Matka Syna Bożego, znalazła w Tobie najlepszego towarzysza życia i wiernego Oblubieńca, sprowadza mnie dziś w tej sprawie do Ciebie. Proszę Cię o łaskę dobrego męża, wiernego towarzysza życia, z którym mogłabym się związać węzłem sakramentalnej łaski, założyć rodzinę Bogiem silną, dzielić losy w powodzeniu i niedoli, we wzajemnym zrozumieniu, szacunku, miłości i poświęceniu oraz budować szczęście życia rodzinnego na zasadach Ewangelii. Amen.

 

Modlitwa o dobrą żonę

Święty Józefie, przeczysty Oblubieńcze  Bogarodzicy Maryi, Bóg -uczynił Cię najszczęśliwszym małżonkiem, dając Ci za towarzyszkę życia Najświętszą i Niepokalaną Dziewicę, Matkę samego Boga. Przez piękno i świętość Twojego życia stałeś się Patronem wszystkich małżonków. Proszę Cię o szczęśliwy wybór i łaskę dobrej, wiernej, roztropnej i świętej żony, której mógłbym powierzyć moje życie i złączyć się z nią mocą łaski sakramentalnej małżeństwa. Uproś jej mądrość życia, szerokość serca, pobożność, aby promieniowała dobrocią i kształtowała życie rodziny według zamysłu Przedwiecznego. Amen.