Projekt

Po pierwsze Rodzina !

Fundacja Custos Bonorum

Projekt „Po pierwsze Rodzina” realizuje zadania

 1. Warsztaty nt.: Budowanie relacji małżeńskich w oparciu o język miłości i pokonywanie trudności.
 2. Warsztaty nt.: Budowanie relacji rodzic – dziecko.
 3. Warsztaty dla rodziców nt.: Jak budować właściwe relacje z dzieckiem?
 4. Spotkania dla małżonków nt.: Budowanie relacji małżeńskich w oparciu o język miłości i pokonywanie trudności.
 5. Stworzenie podstrony.
 6. Opracowanie 12 scenariuszy spotkań z zeszytami ćwiczeń.
 7. Przygotowanie i wydanie 50 szt. publikacji oraz 80 szt. zeszytów ćwiczeń.
 8. Opracowanie i wydanie 8 filmików edukacyjnych promujących wartość macierzyństwa, ojcostwa, małżeństwa i rodziny.
 9. Spotkania dla Młodych ludzi przygotowujących się do małżeństwa i założenia rodziny w oparciu o przygotowane scenariusze i filmiki.
 10. Opracowanie i opublikowanie plakatu pt.: Rodzina największym darem i zadaniem
 11. Diecezjalny konkursu nt.: Rodzina Ulmów jest dla mnie i mojej rodziny…
 12. Stworzenie logotypu fundacji i projektu

Wręczenie nagród konkursu literackiego i plastycznego w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Konkurs „Rodzina Ulmów jest dla mnie i mojej rodziny…”, zorganizowany przez Fundację Custos Bonorum cieszył się dużym zainteresowaniem. Po eliminacjach szkolnych, do komisji konkursowej powołanej przez Fundację Custos Bonorum wpłynęły 93 prace w dwóch kategoriach.

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z pracami, dokonała ich oceny i przyznała 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii.

Wręczenie nagród odbyło się 2 grudnia w Dzień Świętości Życia, w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.

Wręczenia nagród dokonali Ks. Biskup Damian Bryl, Biskup Kaliski oraz Ks. Mateusz Kasprzak Prezes Fundacji Custos Bonorum.

Konkurs został sfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach realizacji projektu Po Pierwsze Rodzina.

 

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego i plastycznego

Na konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu Diecezja Kaliska pt. „Rodzina Ulmów jest dla mnie i mojej rodziny…”, ogłoszony przez Fundacja Custos Bonorum wpłynęło:
29 prac literackich.
64 prace plastyczne.

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z pracami, dokonała ich oceny i przyznała 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii.

Wszystkich uczestników konkursu, którzy przesłali swoje prace do Fundacja Custos Bonorum zapraszamy na wręczenie nagród, które odbędzie się 2 grudnia w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.

Program uroczystości jest następujący:
11:00 – Okolicznościowa konferencja
12:00 – Msza święta
13:00 – Wręczenie nagród dla wszystkich uczestników konkursu.

Konkurs został sfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach realizacji projektu Po Pierwsze Rodzina.

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego pt.: ,, Rodzina Ulmów jest dla mnie i mojej rodziny…” dla uczniów klas VI – VIII

1 miejsce – Julia Gajewska – Zespół Szkół w Piotrowie.
2 miejsce – Gaja Matysek – Szkoła podstawowa nr 7
im. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim.
3 miejsce – Zuzanna Głód – Szkoła podstawowa nr 3
z oddziałami integracyjnymi w Krotoszynie.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,,Rodzina Ulmów jest dla mnie i mojej rodziny …” dla uczniów klas IV – V:

1 miejsce – Maria Chlebowska – Szkoła Podstawowa
Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych.
2 miejsce – Natasza Muszyńska – Szkoła Podstawowa
Sióstr Nazaretanek „Nazaret„ w Kaliszu.
3 miejsce – Anna Gąbka – Zespół Szkół w Granowcu.

Spotkania dla Młodych ludzi przygotowujących się do małżeństwa i założenia rodziny

W czterech miejscach Diecezji Kaliskiej trwają spotkania młodych ludzi, którzy przygotowują się do małżeństwa i założenia rodziny.

Spotkania prowadzone są na podstawie 12 scenariuszy opracowanych przez specjalistów. Do zajęć wykorzystano zeszyty ćwiczeń oraz filmy również opracowane przez specjalistów.

Warsztaty dla rodziców „Jak budować właściwe relacje z dzieckiem”

Spotkania dla rodziców, o budowaniu więzi i relacji z dziećmi zostały przeprowadzone w różnych miejscowościach Diecezji Kaliskiej.

Zostało zorganizowanych 18 grup. Spotkania zostały przeprowadzone przez doradców życia rodzinnego Diecezji Kaliskiej, którzy w czerwcu zostali przeszkoleni oraz przygotowani do przeprowadzenia warsztatów dla rodziców. Spotkania były realizowane w oparciu o program: „Jak budować właściwe relacje z dzieckiem”. Każda grupa odbyła serię czterech spotkań po cztery godziny.

Spotkania dla młodych ludzi przygotowujących się do małżeństwa i założenia rodziny

 Zajęcia odbywać się będą w :

 • Kaliszu,
 • Ostrowie Wlkp.,
 • Krotoszynie,
 • Pleszewie

Tematy zajęć  do prowadzenia spotkań z młodymi ludźmi przygotowującymi się do założenia rodziny.

 1. Fundamenty wiary.
 2. Co to jest miłość i jak się rozwija?
 3. Sakrament Małżeństwa drogą do świętości.
 4. Poznajemy się, by budować dojrzałą relację małżeńską .
 5. Komunikacja w małżeństwie i rodzinie.
 6. Przezwyciężanie trudności w małżeństwie i rodzinie.
 7. Chrześcijańska wizja płciowości. Różnice w przeżywaniu płciowości.
 8. Odpowiedzialne rodzicielstwo.Poczęcie nowego życia.
 9. Etapy życia rodzinnego. Wychowanie dzieci.
 10. Liturgia sakramentu małżeństwa.
 11. Złożyć świadomie i dobrowolnie przysięgę małżeńską, czyli jak poważnie potraktować narzeczoną / narzeczonego ?
 12. Misja małżonków w kościele i społeczeństwie. Zadania rodziny chrześcijańskiej.

Materiały zajęć  do prowadzenia spotkań z młodymi ludźmi przygotowującymi się do małżeństwa i założenia rodziny.

Filmy edukacyjne promujące wartość macierzyństwa, ojcostwa, małżeństwa i rodziny.

Terminy i miejsca warsztatów znajdują się poniżej. Serdecznie zapraszamy.

Zajęcia z finansowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach projektu „Po pierwsze rodzin”.

Warsztaty dla małżonków

„Budowanie relacji małżeńskich w oparciu o język miłości i pokonywanie trudności.”

To 16 godzinne spotkania w cyklach 4 x 4 godziny skierowane do małżonków diecezji kaliskiej.

Zajęcia odbywać się będą w:

 • Kaliszu,
 • Ostrowie Wielkopolskim,
 • Krotoszynie,

Grupa małżonków liczyć będzie 4 pary.

Podstawowe cele spotkań małżeńskich to:

 • rozpoznawanie i akceptacja emocji i uczuć współmałżonków z poszanowaniem godności osobistej,
 • analiza najczęstszych problemów pojawiających się w komunikacji małżonków,
 • jasne wyrażanie życzeń i oczekiwań wobec siebie,
 • rozwijanie potrzeby bliskości i dystansu małżonków,
 • pomoc w rozwoju pozytywnego, realistycznego obrazu kobiety/mężczyzny, swoich możliwości i zdolności a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka.

Poniżej terminy, miejsca spotkań oraz możliwość zapisów.

Serdecznie zapraszamy.

Zajęcia z finansowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach projektu „Po pierwsze rodzina”.

Jak budować właściwe relacje z dzieckiem ?

To 16 godzinne warsztaty skierowana do rodziców diecezji kaliskiej

Zajęcia odbywać się będą:

 • w piątki lub poniedziałki od godz. 17.00 – 20.15;
 • w soboty od godz. 9.00 – 12.15 ( w zależności od miejsca odbywania się warsztatów)

Grupa rodziców liczyć będą od 15 do 17 osób.

Podstawowe cele warsztatów to:

 • rozpoznawanie i akceptacja uczuć, a także radzenie sobie z „trudnymi” uczuciami dziecka w duchu poszanowania godności osobistej;
 • nawiązanie efektywnej współpracy z dzieckiem;
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich form zachowania;
 • pomoc w rozwoju duchowym;
 • pomoc w rozwoju pozytywnego realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka.

Terminy i miejsca warsztatów znajdują się poniżej. Serdecznie zapraszamy.

Zajęcia z finansowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach projektu „Po pierwsze rodzina”.

 

Regulamin Konkursu

Fundacja Custos Bonorum

ogłasza konkurs na pracę literacką i pracę plastyczną

dla uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie Diecezji Kaliskiej

 pt.:„ Rodzina Ulmów jest dla mnie i dla mojej rodziny … ”

Konkurs dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach projektu „Po pierwsze Rodzina na rok 2023”

Patronat honorowy: J.E. Bp Damian Bryl – Biskup Kaliski

Regulamin konkursu

Organizator konkursu: Fundacja Custos Bonorum w Kaliszu.

Konkurs jest adresowany do dwóch grup wiekowych:

 • konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-V szkoły podstawowej
 • konkurs literacki dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej

Cele :

 • motywowanie uczniów do refleksji nad rolą i życiem Błogosławionej Rodziny Ulmów;
 • podejmowanie konkretnych działań w rodzinie w celu życia pokojem Chrystusa;
 • wskazywanie roli rodziców w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży na przykładzie Błogosławionej Rodziny Ulmów;
 • pobudzanie wrażliwości i wdzięczności za dar życia i wiary Rodziny Ulmów.

Tematyka konkursu:

„Rodzina Ulmów jest dla mnie i dla mojej rodziny …”

Warunki uczestnictwa w konkursie literackim uczniów klas VI – VIII szkoły Podstawowej

napisanie przez ucznia pracy literackiej w dowolnej formie:

 • opowiadanie, opis, list, wywiad o wskazanej tematyce;
 • praca powinna mieć formę wypowiedzi tekstowej w języku polskim, a jej objętość nie może przekraczać 2 stron formatu A 4, napisana czcionką 12, Times New Roman.

Warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym uczniów klas IV – V szkoły Podstawowej

wykonanie przez ucznia pracy plastycznej;

 • uczeń wykonuje pracę w formie plastycznej, na arkuszu A3, dowolną techniką plastyczną.

Przebieg konkursu

ogłoszenie konkursu 15 września 2023 r.

 • każda szkoła ma prawo zgłosić maksymalnie dwie prace plastyczne i dwie prace literackie;
 • eliminacje szkolne powinny się odbyć najpóźniej do 31 października 2023 r. (Organizatorzy na tym etapie nie zapewniają nagród i wyróżnień);
 • prace plastyczne i literackie należy przesłać do 13 listopada 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja Custos Bonorum

Ul. Widok 80-82

62-800 Kalisz

tel. kontaktowy 504 730 209

Po upływie wyznaczonego terminu prace nie będą przyjmowane;

 • do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy i zgody na przetwarzanie danych i publikację wizerunku według załączonego wzoru;
 • Prace konkursowe będzie oceniała Komisja Konkursowa powołana przez organizatora konkursu;
 • Komisja konkursowa będzie oceniała prace literackie zwracając uwagę na:

– oryginalność i twórczość ujęcia tematu konkursowego;

– poprawność stylistyczną i językową.

 • Komisja konkursowa będzie oceniała prace plastyczne zwracając uwagę na:

– oryginalność i twórczość ujęcia tematu konkursowego;

–  wyraz artystyczny pracy.

Nagrody i wyróżnienia:

 w konkursie literackim:

Pierwsze trzy miejsca otrzymają dyplom i nagrodę rzeczową;

Komisja konkursowa może również przydzielić wyróżnienia i nagrody.

w konkursie plastycznym:

Pierwsze trzy miejsca otrzymają dyplom i nagrodę rzeczową.

Komisja konkursowa może również przydzielić wyróżnienia i nagrody.

Obrady komisji są tajne, decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji;

 • Komisja upubliczni swój werdykt do dnia 23 listopada 2023 r. za pośrednictwem: profilu Facebook: Fundacja Custos Bonorum oraz strony internetowej drdk.pl
 • Dyplomy i nagrody będą wręczone 2 grudnia 2023 r. podczas Dnia Świętości Życia i Peregrynacji Relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów w Narodowym Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu, Plac Św. Józefa 7. Godzina wręczenia nagród zostanie podana wraz z ogłoszeniem wyników konkursu;
 • Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na rozdanie nagród na koszt własny.

 Uwagi końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac oraz prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wiedzy i wypłacania honorariów autorskich.

 

Organizatorzy czekają na prace i życzą twórczych pomysłów !

Warsztaty o budowaniu relacji małżeńskich

15 doradców życia rodzinnego ukończyło warsztaty pt.:” Budowanie relacji małżeńskich w oparciu o język miłości i pokonywanie trudności”

 • Małżeństwo oparte na chrześcijańskim systemie wartości.
 • Czym jest małżeństwo? Powrót do raju.
 • Rozpoznawanie i akceptacja  emocji i uczuć współmałżonków.
 • Jawność uczuć i ważność słowa „ja”.
 • Małżeństwo jako dar i tajemnica. Co daje mi bycie żoną, mężem?
 • Kobiecość i męskość starannie pielęgnowana.
 • Relacja jej jakość i dbałość o nią.
 • Twórcza komunikacja, czyli jaka? Jej cechy i niebezpieczeństwo manipulacji.
 • Współczesny świat a wartość małżeństwa.
 • Mało realne oczekiwania wobec współmałżonka. Wielkie  rozczarowanie.
 • Kłamstwa i stereotypy o małżeństwie, w które wierzymy.
 • Relacja poza słowami, czyli mowa ciała .Wielkie i małe gesty.

Warsztaty przygotowały doradców życia rodzinnego do pracy z małżonkami w pielęgnowaniu ich relacji. Zostały z finansowane przez Ministerstwo Rodzin i Polityki społecznej w ramach konkursu „Po Pierwsze Rodzina”

 

Projekt „Po pierwsze rodzina”

Rozpoczęliśmy warsztaty „Budowanie relacji rodzic – dziecko”

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Kaliskiej wraz z Fundacją Custos Bonrum opracowało projekt Po pierwsze rodzina, który został zgłoszony na konkurs, ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt otrzymał aprobatę i dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach projektu realizowane są  między innymi  takie zadania jak np. warsztaty nt.:”Budowanie relacji rodzic – dziecko”

Zajęcia  warsztatowe odbywają się 3, 10 i 23 czerwca 2023 r. W zajęciach uczestniczą osoby, które będą poprowadzić 16 godzinne spotkania z rodzicami, w okresie od września do listopada 2023r., dla 18 grup rodziców w następujących rejonach diecezji:  Ostrów Wielkopolski, Kalisz, Jarocin, Krotoszyn, Ostrzeszów, Kępno, Pleszew, Lisków, Złoczew.

Podczas warsztatów ”Budowanie relacji rodzic – dziecko”  poruszana jest  między innymi tematyka dotycząca: wartości w wychowaniu,  roli i zadań rodziców w wychowaniu, odczytywania uczuć, zachęcanie dziecka do współpracy i  do  samodzielności.

Aktywna forma zajęć pozwala uczestnikom doświadczyć przeżyć i wzbudzić refleksję nad rolą i zadaniami  rodzica np.: Co to znaczy być dobrym rodzicem?