Rekolekcje
ze Świętą Rodziną.

W dniach od 6 do 8 października 2023 r. w Ośrodku Wypoczynkowo Rekolekcyjnym PASCHA w Przedborowie, odbywały się rekolekcje dla doradców życia rodzinnego diecezji kaliskiej.

Rekolekcje prowadził ks. Rafał zastępca diecezjalnego duszpasterza rodzin.
Motywem przewodnim rekolekcji była Święta Rodzina. Każdy dzień był poświęcony innej
osobie. W pierwszym dniu rekolekcji uczestnicy skupili się na osobie św. Józefa, w drugim dniu towarzyszyła Matka Boża, a trzeci dzień Pan Jezus.

Konferencje tematyczne, jak i eucharystia czy nabożeństwa pokutne i różańcowe pozwalały
doradcą życia rodzinnego na dziękczynienie i uwielbienie Boga.