Fundacja Custos Bonorum

ogłasza konkurs na pracę literacką i pracę plastyczną

dla uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie Diecezji Kaliskiej

pt.:„ Rodzina Ulmów jest dla mnie i dla mojej rodziny … ”

Konkurs dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach projektu „Po pierwsze Rodzina na rok 2023”

Patronat honorowy: J.E. Bp Damian Bryl – Biskup Kaliski

Regulamin konkursu