Jak budować właściwe relacje z dzieckiem ?

To 16 godzinne warsztaty skierowana do rodziców diecezji kaliskiej

Zajęcia odbywać się będą:

  • w piątki lub poniedziałki od godz. 17.00 – 20.15;
  • w soboty od godz. 9.00 – 12.15 ( w zależności od miejsca odbywania się warsztatów)

Grupa rodziców liczyć będą od 15 do 17 osób.

Podstawowe cele warsztatów to:

  • rozpoznawanie i akceptacja uczuć, a także radzenie sobie z „trudnymi” uczuciami dziecka w duchu poszanowania godności osobistej;
  • nawiązanie efektywnej współpracy z dzieckiem;
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich form zachowania;
  • pomoc w rozwoju duchowym;
  • pomoc w rozwoju pozytywnego realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka.

Terminy i miejsca warsztatów znajdują się w zakładce: Po pierwsze Rodzina!. Serdecznie zapraszamy.