Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

DIECEZJA KALISKA
Kuria Diecezjalna

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją katechez przedślubnych i poradni w formie on-line oraz stacjonarnej jest Diecezja Kaliska.

Cel i podstawy przetwarzania 

Jako Diecezja Kaliska przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu organizacji kursu, czyli zarejestrowania zgłoszeń, przesyłania informacji o wideokonferencjach, wystawienia zaświadczeń i przechowywania informacji o ukończeniu kursu.

Podstawą takiego przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 7. ust. 1. pkt 1. Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim). Zgoda jest dobrowolna, ale jest warunkiem wzięcia udziału w kursie lub późniejszego przetwarzania danych. Zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili, ale jej cofnięcie oznacza, że nie mogą Państwo kontynuować kursu lub konieczne jest usunięcie Państwa z rejestru osób, które ukończyły kurs. Tym samym niemożliwe będzie udzielenie potwierdzenia proboszczowi, który będzie miał interes w zweryfikowaniu takiej informacji.

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych są: 1) dostawca usługi poczty elektronicznej, 2) podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, 3) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
Informacje będą udostępniane również proboszczom, którzy będą mieli interes w zweryfikowaniu informacji o ukończeniu przez Państwa kursu.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub jeśli nie zostanie cofnięta, do dwóch lat od dnia ukończenia kursu.
Państwa prawa
Mają Państwo prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych (w tym ich kopii), ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).

Inspektor ochrony danych 

Jako administrator danych wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z inspektorem ochrony danych:
daneosobowe@diecezja.kalisz.pl
ul. Widok 80-82
62-800 Kalisz.